Federazzjoni ta l-Ghaqdiet tas-Sajjieda Dilettanti Malta

Click here to edit subtitle


Federazzjoni ta l-Ghaqdiet tas-Sajjieda Dilettanti Malta

Upcoming Events.

Latest Forum Posts

Abbona fil-Gazzetta Il-Passatemp, gazzetta ta kull xahar dwar diversi passatempi inkuz id-delizzju tas-sajd. Nizzel il-formola minn hawn.
 
 
New Members can view / download a document describing the step by step procedure to enrol as members.  This is available on the Documents Page under Federation Documents.  (View document Here)
 
 Google Chrome users might encounter problems in posting to the Forums or post text in certain Text Boxes. If you encounter this problem please switch to a different Web Browser.
Website membership is FREE and is open to all fishing enthusiasts and New applicants DO NOT NEED TO BE MEMBERS of Member Associations.

New Member Applications to this site will be authorised by the Administrator before becoming active.  Should your membership activation seem to be taking too long, please email

[email protected]

Subscribe To My Website

  • Subscribing allows you to get site updates. Your email address will be kept private.

Applikazzjonijiet ghal-Sajd tat-Tonn minn Sajjieda Rikreazjonali

Id-Dipartiment ta-Sajd u l-Akwakultura jixtieq javza li:
L-applikazzjonijiet ghall-Awtorizzazzjonijiet ta Tonn rekreazzjonali (BFT recreational) se jifthu il-Hamis 1ta’ April 2021 sal- Gimgha 30ta’ April 2021 fuq il-Fisheries Mobile App.

Applications for Blue Fin Tuna Licences for Recreational Fishers

The Fisheries Department would like to advise that applications for Blue Fin Tuna Licences for Recreational Fisherrs will be accepted from the 1st April 2021 up to 30th April 2021.  Appications are to be submitted using the Fisheries Mobile App.

For detailed Weather Information click on Picture.

For other News and Notices please click here.

Ghal ahbarijiet u avvizi ohra ghafas hawn.

 

Laqgha ma l-Agent Direttur Generali tas-Sajd.

Nhar it 3 ta Dicembru 2019 membri tal-kumitat tal-Federazzjoni ghamlu zjara ta kortesija lill-Agent Direttur Generali tas-Sajd is-Sur Bjorn Callus biex jifirhulu ghall-pozizzjoni gdida tieghu u anke biex jispjegawlu l-ghanijiet tal-Federazzjoni.  Waqt il-laqgha semmejna anke certu affarijiet li jolqtu lis-sajjieda dilettanti u id-delizzju taghhom.

**************************************************************************************

On the 3rd December 2019 committee members of the Federation had an introductory meeting with Mr Bjorn Callus, the Acting Director General of Fisheries, to congratulate him on his new appointment.  Certain issues affecting recreational fishermen and their pastime were also briefly discussed.

  • Ghaqda Sajjieda Dilettanti Gzira
    Ghaqda Sajjieda Dilettanti Gzira
  • Denci Fishing Club
    Denci Fishing Club

Recent Members to this Site.