Federazzjoni ta l-Ghaqdiet tas-Sajjieda Dilettanti Malta

Click here to edit subtitle

 

A summary of the various activities and meetings held or attended to by the Federation during 2020


Annual General Meeting for 2019

The Federazzjoni ta l-Ghaqdiet Sajjieda Dilettanti Malta held its Annual General Meeting for the year ending 31st December 2019 on the 16th February 2020.


The AGM was held at the Hall of the Local Council of Mgarr Malta.


***********************************************************************************************************************************


Il-Federazzjoni ta l-Ghaqdiet tas-Sajjieda Dilettanti Malta ghamle il-Laqgha Generali Annwali ghas-sena li ghalqet fil 31 ta Dicembru 2019 nhar il-Hadd 16 ta Frar 2020.


Il-laqgha saret fis-sala tal-Kunsill Lokali ta l-Imgarr Malta.